Chính Sách Hoàn Tiền và Trả Hàng

Điều kiện và quy trình đổi trả hàng

Sau khi nhận hàng, vui lòng kiểm tra xem hàng hóa có đầy đủ không và giữ lại email đặt hàng để làm bằng chứng. Nếu bạn phát hiện các vấn đề sau, vui lòng xử lý đổi trả hàng trong vòng 3 ngày sau khi nhận hàng. Không chấp nhận sau thời hạn:

  • Hàng giao không khớp với hàng được chỉ định trong đơn hàng
  • Hàng bị hư hỏng, lỗi và có vấn đề về chất lượng

Khách hàng vui lòng chụp rõ phần lỗi của sản phẩm, kèm theo số đơn hàng và tên sản phẩm, gửi email về help@healthcare520.com. Nếu bạn yêu cầu trả lại hoặc đổi hàng, sẽ có người phụ trách theo dõi. Tất cả các mặt hàng phải được trả lại trong bao bì gốc mà chúng đã được bán. Nếu hàng hóa bị hư hỏng do lý do cá nhân hoặc đã được mở và sử dụng, chúng không thể được đổi trả.

Sau khi chúng tôi xác nhận rằng điều kiện đổi trả hàng được đáp ứng, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận trước khi có thể gửi hàng trả lại cho chúng tôi. Vui lòng gửi hàng đến địa chỉ được chỉ định trong email xác nhận, bạn sẽ chịu phí vận chuyển. Sau khi trả lại thành công, chúng tôi sẽ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc gửi lại sản phẩm cho khách hàng trong vòng 14 ngày làm việc.

Chính sách phí hoàn kho

Trong trường hợp hủy đơn hàng, sẽ áp dụng phí hoàn kho 10% để bù đắp phí giao dịch và chi phí xử lý. Phí này sẽ được trừ vào khoản hoàn trả của bạn.

Chính sách và Điều khoản

Tổng quan

Trang web này được điều hành bởi FEIDA TRADE INC. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến FEIDA TRADE INC. FEIDA TRADE INC cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung có sẵn tại và/hoặc thông qua các liên kết siêu văn bản. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương gia và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng ở các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào trang web hiện tại cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra trang này để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc chấp nhận các thay đổi đó.

Điều khoản 1 – Điều khoản của Cửa hàng Trực tuyến

Nếu bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành theo luật định tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của mình hoặc rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của mình và bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng trang web này cho người phụ thuộc là người lớn.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như không được, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu, vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức dịch vụ của bạn.

Điều khoản 2 – Điều khoản Chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền không mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để tuân thủ và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chép, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Điều khoản 3 – Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào đó làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Mọi sự tin tưởng vào tài liệu trên trang web này đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử không nhất thiết phải là thông tin mới nhất và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi trên trang web của chúng tôi.

Điều khoản 4 – Sửa đổi Dịch vụ và Giá cả

Giá sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Điều khoản 5 – Sản phẩm hoặc Dịch vụ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua Trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được đổi trả theo Chính sách đổi trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại các cửa hàng. Chúng tôi không thể đảmbảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu sắc nào sẽ chính xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giới hạn doanh số bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Công ty có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả sản phẩm hoặc giá sản phẩm đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web này là vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn hoặc rằng bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Điều khoản 6 – Dịch vụ giao hàng xuyên biên giới

Khi khu vực cư trú của bạn không phải ở Hoa Kỳ và bạn yêu cầu chúng tôi giao hàng đến quốc gia bạn sinh sống, ngoài việc thanh toán cước phí quốc tế, bạn có thể phải trả thêm “phí thông quan”. Công ty logistics mà chúng tôi hiện đang hợp tác là Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ. Vui lòng lưu ý ba điểm sau:

  1. Phí Thông quan là khoản phí mà các công ty logistics hoặc đại lý hải quan tính để xử lý tờ khai hải quan và tài liệu cho hàng hóa xuất nhập khẩu khi vận chuyển xuyên biên giới. Khi hàng hóa đến hải quan của quốc gia đến, hải quan cần tiến hành kiểm tra và làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để đảm bảo hàng hóa tuân thủ các quy định nhập khẩu và quy định thuế tại địa phương. Quá trình thông quan có thể liên quan đến việc trả thuế, lệ phí, thuế nhập khẩu, v.v.
  2. Khoản thanh toán bắt buộc Để đảm bảo việc giao hàng suôn sẻ cho bạn, công ty logistics sẽ giúp bạn thanh toán trước tiền thuế cho hàng hóa của bạn trong quá trình thông quan. Do đó, công ty logistics sẽ tính cho bạn số tiền thông quan đã thanh toán khi giao gói hàng.
  3. Khách hàng không thể biết trước số tiền thông quan khi thanh toán. Chúng tôi không thể ước tính trước phần phí này. Phí thông quan bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá trị hàng hóa, chính sách thương mại quốc gia và các luật và quy định liên quan. Số tiền phí cụ thể có thể thay đổi. Chúng tôi không thể ước tính trước phần chi phí này, cảm ơn bạn đã thông cảm và hợp tác!

Điều khoản 7 – Độ chính xác của thông tin thanh toán và tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn qua email liên hệ và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các lần mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và các thông tin khác của mình, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng cùng ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại chính sách đổi trả của chúng tôi.

Điều khoản 8 – Công cụ sao lưu

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hoặc đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự tán thành nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Việc bạn sử dụng bất kỳ công cụ tùy chọn nào được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới đó cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Điều khoản 9 – Liên kết của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

Điều khoản 10 – Nhận xét, Phản hồi của Người dùng và Các Gửi khác

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài gửi cụ thể (ví dụ: mục nhập cuộc thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi các ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù Bằng cách gửi nhận xét của bạn trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là “nhận xét”), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất kỳ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng theo cách khác trên bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi bất kỳ nhận xét nào từ chúng tôi. Chúng tôi không và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì tính bảo mật của bất kỳ nhận xét nào; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ nhận xét nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ nhận xét nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, khiêu dâm, tục tĩu hoặc gây phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu tri thức của bất kỳ bên nào hoặc nội dung của các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả mạo là người khác ngoài chính bạn hoặc làm sai lệch chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

Điều khoản 11 – Dữ liệu Cá nhân

Thông tin cá nhân bạn gửi qua cửa hàng được quản lý bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều khoản 12 – Lỗi, Không chính xác và Thiếu sót

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (bao gồm cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng của mình). ).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin định giá, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới được chỉ định áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên được hiểu rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Điều khoản 13 – Sử dụng Bị cấm

Ngoài các hành vi bị cấm khác như đã nêu trong Điều khoản Dịch vụ, bạn không được sử dụng trang web này hoặc nội dung của trang web này. (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác. (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm. (g) tải lên hoặc truyền vi rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) spam, lừa đảo, mạo danh, spidering hoặc scraping; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các tính năng bảo mật của các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ hành vi sử dụng bị cấm nào.

Điều khoản 14 – Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Bảo hành; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ (trừ khi chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ để bạn sử dụng, không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý , bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, Sound of Hope Radio Network Inc., giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại nào hoặc đối với bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, thiệt hại đặc biệt hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiền tiết kiệm bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, tra tấn (bao gồm cả sơ suất). TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC, PHÁT SINH DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC MUA SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ LỖI HOẶC BỎ SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào (hoặc sản phẩm) được đăng, truyền hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ, ngay cả khi được tư vấn về khả năng xảy ra. Vì một số bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa do pháp luật cho phép.

Điều khoản 15 – Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và bồi thường cho Sound of Hope Radio Network Inc. và các đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, nhà cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi , và giữ nó vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc các tài liệu mà chúng kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

Điều khoản 16 – Khả năng tách rời

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó vẫn có thể được thực thi ở mức tối đa được pháp luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản này. của Dịch vụ, xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Điều khoản 17 – Chấm dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt thỏa thuận này.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc Công ty chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn cho đến và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) cho phù hợp.

Điều khoản 18 – Thỏa thuận Hoàn chỉnh

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc vận hành nào được Công ty đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Công ty và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế cho mối quan hệ của bạn với Dịch vụ. Bất kỳ thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất bằng miệng hoặc bằng văn bản trước hoặc đồng thời giữa Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của các Điều khoản Dịch vụ).

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên dự thảo.

Điều khoản 19 – Luật điều chỉnh

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Hoa Kỳ

Điều khoản 20 – Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Điều khoản 21 – Thông tin Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về các Điều khoản Dịch vụ, vui lòng gửi email tới help@healthcare520.com.