Điều khoản sử dụng liên kết

Với tư cách là đối tác liên kết được ủy quyền của HealthCare520 (Đối tác liên kết), bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận này (Thỏa thuận). Vui lòng đọc kỹ toàn bộ Thỏa thuận trước khi đăng ký và trở thành Đối tác liên kết của HealthCare520.

Việc bạn tham gia chương trình này chỉ nhằm mục đích quảng cáo hợp pháp trang web của chúng tôi để kiếm hoa hồng từ các thành viên và sản phẩm mà người dùng mua thông qua liên kết giới thiệu từ trang web hoặc lời giới thiệu cá nhân của bạn.

Bằng cách đăng ký Chương trình Liên kết HealthCare520 (Chương trình), bạn đồng ý chấp nhận Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản và điều kiện của nó.

Phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký

Chúng tôi có quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký chương trình liên kết nào theo ý riêng và toàn quyền của chúng tôi. Bạn sẽ không có quyền truy đòi pháp lý đối với chúng tôi vì việc từ chối đơn đăng ký chương trình liên kết của bạn.

Hoa hồng

Hoa hồng sẽ được thanh toán một lần mỗi tháng. Đối tác liên kết phải có tài khoản giới thiệu hoạt động ít nhất 31 ngày để đủ điều kiện nhận hoa hồng.

Bạn không thể tự giới thiệu và sẽ không nhận được hoa hồng cho tài khoản của riêng mình.

Thanh toán chỉ được thực hiện trên các giao dịch đã hoàn thành. Các giao dịch dẫn đến hoàn tiền hoặc bồi hoàn sẽ không được trả hoa hồng.

Chấm dứt

Đơn đăng ký đối tác liên kết và trạng thái trong Chương trình của bạn có thể bị tạm ngưng hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào sau đây:

 • Quảng cáo không phù hợp (tuyên bố sai sự thật, liên kết gây hiểu lầm, v.v.).
 • Gửi thư rác (email hàng loạt, đăng bài trên nhóm tin tức hàng loạt, v.v.).
 • Quảng cáo trên các trang web có nội dung hoặc quảng bá hoạt động bất hợp pháp.
 • Không tiết lộ mối quan hệ liên kết đối với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào đủ điều kiện theo các hướng dẫn và quy định hiện hành của Ủy ban Thương mại Liên bang hoặc bất kỳ luật tiểu bang nào có thể áp dụng.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. HealthCare520 bảo lưu quyền yêu cầu các thỏa thuận cấp phép từ những người sử dụng nhãn hiệu HealthCare520 để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
 • Đưa ra các khoản giảm giá, phiếu giảm giá hoặc các hình thức hứa hẹn khác như một động lực hoa hồng. Tuy nhiên, bạn có thể thêm tiền thưởng hoặc gói sản phẩm khác với sự chấp thuận của HealthCare520.
 • Tự giới thiệu, giao dịch gian lận, hành vi gian lận nghi ngờ của đối tác liên kết.

Ngoài ra, HealthCare520 bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản đối tác nào vào bất kỳ lúc nào vì vi phạm Thỏa thuận này hoặc không có lý do.

Bạn có thể sử dụng các liên kết đồ họa và văn bản trên trang web của mình và trong email hoặc trong các quảng cáo phân loại trực tuyến và ngoại tuyến, tạp chí và báo để quảng bá trang web của HealthCare520.

Bạn có thể sử dụng đồ họa và văn bản do chúng tôi cung cấp, hoặc bạn có thể tự tạo miễn là chúng được coi là phù hợp theo các điều kiện và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu trong phần Chấm dứt.

Trang web phiếu giảm giá và ưu đãi

HealthCare520 đôi khi cung cấp phiếu giảm giá cho các đối tác liên kết được chọn và cho những người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Nếu bạn không được phê duyệt / phân công phiếu giảm giá thương hiệu trước, thì bạn không được phép quảng bá phiếu giảm giá. Sau đây áp dụng cho bất kỳ đối tác liên kết nào đang xem xét việc quảng bá sản phẩm của chúng tôi liên quan đến ưu đãi hoặc phiếu giảm giá:

 • Đối tác liên kết không được sử dụng văn bản gây hiểu lầm trên các liên kết liên kết, nút hoặc hình ảnh để ngụ ý rằng có bất kỳ ưu đãi nào ngoài những ưu đãi được ủy quyền cụ thể cho các đối tác liên kết hiện tại.
 • Đối tác liên kết không được đặt giá thầu trên Phiếu giảm giá HealthCare520, Giảm giá HealthCare520 hoặc các cụm từ khác ngụ ý rằng có sẵn phiếu giảm giá.
 • Đối tác liên kết không được tạo ra các cửa sổ bật lên, cửa sổ bật xuống, iframe, khung hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy để đặt cookie liên kết trừ khi người dùng đã bày tỏ sự quan tâm rõ ràng và rõ ràng trong việc kích hoạt khoản tiết kiệm cụ thể bằng cách nhấp vào liên kết, nút hoặc hình ảnh được đánh dấu rõ ràng cho phiếu giảm giá hoặc giao dịch cụ thể đó. Liên kết của bạn phải đưa khách truy cập đến trang web của thương nhân.
 • Người dùng phải có thể xem thông tin và chi tiết về phiếu giảm giá/giao dịch/tiết kiệm trước khi đặt cookie liên kết (tức là “nhấp vào đây để xem phiếu giảm giá và mở cửa sổ trang web của thương gia” không được phép).
 • Các trang web liên kết không được hiển thị “nhấp để xem giao dịch/phiếu giảm giá” hoặc bất kỳ văn bản tương tự nào khi không có phiếu giảm giá hoặc giao dịch hợp lệ và nhấp vào sẽ đặt cookie hoặc hướng người dùng đến trang web của thương gia.

Chính sách trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC)

Không được phép đặt giá thầu PPC mà không có sự cho phép bằng văn bản trước.

Trách nhiệm pháp lý

HealthCare520 sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên (mất doanh thu, hoa hồng) do lỗi theo dõi, mất tệp cơ sở dữ liệu hoặc bất kỳ kết quả nào từ ý định gây hại cho Chương trình và/hoặc trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Chương trình và/hoặc tư cách thành viên hoặc sản phẩm được bán bởi HealthCare520. Chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Chương trình và/hoặc trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào.

Thời hạn của Thỏa thuận

Thời hạn của Thỏa thuận này bắt đầu khi bạn được chấp nhận tham gia Chương trình và sẽ kết thúc khi tài khoản liên kết của bạn bị chấm dứt.

Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào. Nếu bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này không thể chấp nhận được đối với bạn, lựa chọn duy nhất của bạn là chấm dứt tài khoản liên kết của mình. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.

Bồi thường

Đối tác liên kết sẽ bồi thường và giữ vô hại HealthCare520 và các công ty liên kết và công ty con của nó, cán bộ, giám đốc, nhân viên, người cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng, bao gồm những người được HealthCare520 cấp phép hoặc ủy quyền để truyền tải và phân phối tài liệu, từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tiền phạt, phán quyết, khiếu nại, chi phí, tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này do sự cẩu thả, xuyên tạc, không tiết lộ hoặc hành vi sai trái có chủ ý của Đối tác liên kết.

Hiệu lực của chữ ký điện tử

Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử nêu rõ các điều khoản ràng buộc pháp lý của việc bạn tham gia chương trình liên kết HealthCare520. Bạn thể hiện sự chấp nhận Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong hoặc tham chiếu trong Thỏa thuận này bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký HealthCare520. Hành động này tạo ra một chữ ký điện tử có cùng hiệu lực và hiệu quả pháp lý như chữ ký viết tay.